Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php on line 286

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php on line 684

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/libraries/src/MVC/View/CategoryView.php on line 163

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/libraries/vendor/joomla/uri/src/UriHelper.php on line 50

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/libraries/vendor/joomla/uri/src/UriHelper.php on line 50

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/libraries/vendor/joomla/uri/src/UriHelper.php on line 50

 Μεταξύ του 2010 και του 2015 οι Ελληνικές τράπεζες έλαβαν εισφορές κεφαλαίου στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων διάσωσης υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία άφησε το Ελληνικό κράτος με μεγάλες ζημιές στις επενδύσεις τους και ένα χρέος προς αποπληρωμή· στις πιο έντονες στιγμές της κρίσης η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ανάγκασε δύο φορές την Τράπεζα της Ελλάδος να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές από τον δανεισμό προς τις Ελληνικές τράπεζες, και το 2015 οι Ελληνικές τράπεζες υποβλήθηκαν σε ελέγχους με εντολή της ΕΕ που περιόρισαν τη μετατροπή των Ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ σε άλλες μορφές. Γιατί η Ευρωπαϊκή τραπεζική υποδομή άφησε το Ελληνικό κράτος μόνο του αντιμέτωπο με ζημιές και υποχρεώσεις, ενώ παραμένει πλήρη μέλη της ΕΕ και της Ευρωζώνης (ΕΖ); Διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή τραπεζική υποδομή είναι συνδυασμένη-αλλά-μη-ενοποιημένη, και ότι η ολοκλήρωση απαιτεί και τα δύο. Αντλώντας {στοιχεία} από τη Μαρξιστική πολιτική οικονομία εξετάζουμε λεπτομερώς τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και βρίσκουμε μια κλιμακωτή διάσπαση στην κρατική παροχή τραπεζικής υποδομής στις ΕΕ / ΕΖ. Σε υπερεθνικό επίπεδο, η άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές και ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Εν τω μεταξύ, οι υποσχέσεις για νομισματική στήριξη, όπως οι εγγυήσεις των καταθέσεων και ο δανεισμός έσχατης ανάγκης, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των εθνικών κρατών. Η συνδυασμένη-αλλά-μη-ενοποιημένη δομή διασφάλισε ότι, όταν ξέσπασε η κρίση, η Ελλάδα ήταν απομονωμένη, αλλά εξακολουθούσε να αποτελεί πλήρως μέρος των ΕΕ/ΕΖ.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στα αγγλικά για πρώτη φορά στις 25 Φεβρουαρίου 2022, στο Περιοδικό Competition and Change, 2022, Vol. 0(0) 1–20, (DOI: 10.1177/10245294211060408) με τίτλο From “combined-but-not-unified” to “integrated isolation” - Greek banking in Europe 2010–2015.

download here

Η ανισόμετρη ανάπτυξη φαίνεται να είναι σήμερα ένα καθολικό φαινόμενο στον καπιταλισμό. Το άρθρο αυτό εξετάζει πώς γεννιέται η ανισόμετρη ανάπτυξη, γιατί υπάρχει, και ποιοι είναι οι μηχανισμοί της ανάδρασης της. Μέσα από θεμελιώδεις διακρίσεις, όπως η διάκριση μεταξύ κεφαλαίου ως λειτουργία και ως ιδιοκτησία, και την δημιουργία των κατάλληλων πεδίων χωροχρόνου, το έθνος-κράτος, την περιφέρεια, τον κλάδο και την επιχείρηση, ώστε να τοποθετηθεί η ανάλυση, το άρθρο καταλήγει σε μια πρωτότυπη διατύπωση της ανισόμετρης ανάπτυξης. Βασικοί παράγοντες σε αυτήν την ανάλυση αναδείχθηκαν το κονδύλι εργασίας, το αρχικό μέγεθος και η ηλικία του παγίου κεφαλαίου. Η ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου, και η αξιοποίηση αυτής, αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας στο ξεδίπλωμα της ανισομετρίας και στον σύγχρονο ανταγωνισμό, όπου κυριαρχούν τα μονοπώλια.

Download here

Up until around 2008 and the subsequent revelation of systematic manipulation, the integrity and ‘facticity’ of the London Interbank Offered Rate (LIBOR) were rarely questioned. Academics treated the LIBOR and the Eurodollar market as if they were synonyms. Central bankers conducted monetary policy as if the LIBOR was an objective reflection of the money market rate. Corporates and households entered into LIBOR-indexed financial contacts as if a money market was the underlying benchmark. This paper investigates how and why the LIBOR managed to maintain its status as a term for the competitive money market colloquially, professionally and in the economic literature for so long. By adopting a theoretical framework drawn from both Political Economy and Sociology, and applying it to the LIBOR-indexed derivatives market, it is shown how the benchmark’s appearance betrays its fundamental nature. This process benefits certain actors within the market: the banks. Importantly, however, it also reveals how the LIBOR became, and remained, such an important benchmark and how it came to be perceived as an ‘objective fact’.

Download here

Indisputably, the euro has played a pivotal role in the development of Europe. Yet, the euro has also been very controversial, raising many discussions related to the nature, role and form of the “common currency”. This paper aims at contributing to this ongoing debate from a Marxist perspective, presenting the theoretical framework of quasi-world money and examining the evolution of the euro as such, from the 1950s when the idea appeared for the first time. In particular, the paper focuses on the processes that led to the emergence of the euro as quasiworld money. These processes comprised a series of political solutions to the contradiction between the necessity of all major European countries to impose their money on the European market on the one hand, and their incompetence in doing so, on the other.
The analysis focuses on the post-war European monetary system up until the launch of the European Monetary Union. Its object is a historical monetary compromise that passed through many phases and managed to survive until the present day. The paper analyses the particular mechanisms through which the euro became a reality and points to the class interests that were satisfied in each phase. This discussion offers useful insights for the current debate that unfolds amidst a deep capitalist crisis internationally and a particular monetary crisis in the European Union.

Download here

Το παρόν άρθρο συζητά τη μαρξιστική θεωρία του χρήματος με σκοπό να θέσει το έδαφος για σύγχρονες αντιπαραθέσεις. Η ανάλυση δείχνει ότι το χρήμα είναι μια απαιτητική
οικονομική κατηγορία που εξελίσσεται συνεχώς στον καπιταλισμό και για την κατανόησή της πρέπει να εξετάζεται η ενότητα τεσσάρων επιπέδων που αντιστοιχούν στη γέννηση, τον ορισμό, τις λειτουργίες και τις μορφές. Οι διάφορες μορφές και λειτουργίες έχουν διαφορετικούς νόμους κίνησης, τροχιά, ταχύτητα, καταφύγιο κλπ. και αυτά πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η πιο θεαματική αλλαγή είναι σίγουρα η γέννηση της κεντρικής τράπεζας και η εμφάνιση της νέας μορφής χρήματος που αυτή εκδίδει, του πιστωτικού χρήματος της κεντρικής τράπεζας που σύντομα εκτοπίζει τα τραπεζογραμμάτια των εμπορικών τραπεζών και δικαίως αποκτά το προνόμιο της υποχρεωτικής κυκλοφορίας. Το διευθετημένο χρήμα είναι η κυρίαρχη μορφή χρήματος σήμερα. Η έλευση του ιμπεριαλισμού, μιας ιστορικής φάσης με συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες, είχε σαν αποτέλεσμα το διευθετημένο χρήμα των ιμπεριαλιστικών χωρών να μετατραπεί σε οιονεί-παγκόσμιο χρήμα.

Κατεβάστε εδώ


Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/libraries/vendor/joomla/uri/src/UriHelper.php on line 50

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/libraries/vendor/joomla/uri/src/UriHelper.php on line 50

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/modules/mod_breadcrumbs/mod_breadcrumbs.php on line 21